12 Νοεμβρίου 2010

ΑΡΧΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (1)- ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ…Βάσει δε των όσων είδαμε μέχρι τώρα, μπορούμε να ελέγξωμε και εμείς ορισμένες από τις αρχές της μοναστικής μας πολιτείας, διότι οι αρχές ενός μοναστηριού είναι τα θεμέλια του πνευματικού οικοδομήματος. Καί αν τα θεμέλια είναι γερά, το οικοδόμημα στέκεται θαυμάσια∙ αν δεν είναι, κινδυνεύει.

Το πρώτο θεμέλιο είναι η χαρά. Η Εκκλησία μας θέλει πάντοτε χαρούμενους∙ δεν ανέχεται κατεβασμένα μούτρα, ούτε διευκολύνει ψευδή λύπη για τον Θεόν. Είναι διαφορετική «η κατά Θεόν λύπη», η καλή και αληθής, η του Πνεύματος δωρεά, από τις λύπες τις δικές μας, που είναι απόρροια της διχοστασίας μας από τον Θεόν. Τεκμήριο της γνησιότητας μας είναι η χαρά μας και η ειρήνη.

Η ατμόσφαιρα, μέσα στην οποία μπορεί να καλλιεργηθή η ψυχή και να δη και να απόλαυση τον Θεόν, είναι η χαρά, η οποία είναι φυσική και πνευματική∙ ολοκληρώνεται όμως από το Άγιον Πνεύμα, και γίνεται μόνιμη και αστείρευτη και θεόσδοτη, αφού περάση από το χάρισμα των δακρύων. Αυτά τα δάκρυα είναι ο λεπτός πόνος της ψυχής, διότι έπεσε και εκτοξεύθηκε μακριά από τον παράδεισο στήν γη αυτή και πρέπει τώρα να επιστρέψη• είναι δηλαδή η λύπη πού δοκιμάζει η ψυχή όταν απόκτηση την επίγνωση της ασθενείας της. Αυτή όμως η λύπη και αυτό το δάκρυ δίνουν την ευφροσύνη του Πνεύματος, την ηδονή καί την τρυφή του παραδείσου∙ δέν καταργούν την χαρά. Η χαρά παραμένει ως μόνιμη ατμόσφαιρα. Όπως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήση σε μολυσμένη ατμόσφαιρα, έτσι δέν μπορεί να ζήση και χωρίς χαρά. Η κατά Θεόν λύπη λοιπόν, το θερμό και χαροποιό δάκρυ, ενισχύει περαιτέρω την χαρά, την αυξάνει και την κάνει μονιμώτερη και αληθέστερη.

Επομένως, άνθρωπος που δεν είναι χαρούμενος δεν μπορεί να είναι μοναχός, διότι η έλλειψις χαράς δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όπως, όταν έχης πυρετό, ξεύρεις πως είσαι άρρωστος, έτσι ακριβώς και όταν κάποιος δεν είναι χαρούμενος, ας μη νομίζη ότι αυτό οφείλεται στην αγάπη του Θεού, ή στο ότι φταίει ο άλλος, ή οι δυσκολίες, ο καιρός, η υγεία... Αυτός ο ίδιος φταίει. Χωρίσθηκε από τον Θεόν. Πρωταρχικό λοιπόν θεμέλιο ενός υγιούς μοναστηριού είναι η χαρά.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ….
ΑΡΧΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (2)ΕΔΩ
ΑΡΧΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (3) ΕΔΩ

ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ (2008) ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: Ερμηνεία στον Βίο του Οσίου Νείλου του Καλαβρού. Εκδόσεις Ίνδικτος. Β’ Έκδοση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΙΕΡΑ ΜΑΣ ΜΟΝΗ ΑΠΟ ΨΗΛΑ!

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ