ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ

Μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου, πυρφόρου, ζηλωτοῦ, προστάτου καί ἐφόρου μας, Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου, ἐπέρασαν ἕνδεκα ἔτη ἀπό τήν εὐλογημένη στιγμή, πού μέ δάκρυα χαρᾶς, συγκινήσεως, ἀλλά καί πλῆθος ποικίλων συναισθημάτων, διαβήκαμε τήν μέχρι τότε- καί ἐπί μία δεκαπενταετία- κλειστή πύλη τῆς ἱστορικῆς ἠμῶν Μονῆς. 


Τήν πρώτη ὅμως χαρά, πολύ γρήγορα ἀντικατέστησε ἡ ἀγωνία καί ἡ εὐθύνη γιά τό αὔριο τῆς Μονῆς, μέ δεδομένο τό μεγαλύτερο, σοβαρότερο, πολυπλοκότερο καί δυσεπίλυτο πρόβλημα τῆς ἀπομακρύνσεως ὅλων τῶν κεραιῶν μέσα καί γύρω ἀπό τήν Μονή. 


Δέν θά μποροῦσε νά ὑπάρξει μεγαλύτερη βλασφημία στόν ἱερό τοῦτο χῶρο. 


Ὁ ἀγώνας πού ἔγινε καί γίνεται εἶναι τεράστιος. 


Ὅμως γιά μία ἀκόμα φορᾶ, ἐπαναλαμβάνεται τό θαῦμα τοῦ Δαυίδ καί τοῦ Γολιάθ. Ὁ πανίσχυρος Γολιάθ λίγο-λίγο, σιγά-σιγά γκρεμίζεται, καταρρακώνεται. Οἱ κεραῖες ἔφυγαν… 


Καί τό θαῦμα θά ὁλοκληρωθεῖ μέ τήν ἀποξήλωση τοῦ Ραντάρ πού εὑρίσκεται μόλις εἴκοσι μέτρα ἀπό τήν Μονή μας, παραβιάζοντας κάθε ἔννοια νομιμότητας, ἀνθρωπιᾶς καί σεβασμοῦ στήν πίστη, τόν πολιτισμό καί τήν ἱστορία τῆς πατρίδος μας. 


Δέν ἀνησυχοῦμε γιατί πιστεύουμε. Καί ἡ πίστη μας αὐτή, βασίζεται σέ γερά θεμέλια καί ἁπτές ἀποδείξεις πού μας παραχώρησε πλουσιοπαρόχως ὁ Ἅγιος Θεός μας. 


Γιά μᾶς ἀποτελεῖ μέγιστο θαῦμα ἡ παρουσία καί ἡ ἀνιδιοτελής προσφορά τῆς κυρίας Εἰρήνης Ἀναπλιώτου, Dr Νομικοῦ, ἡ ὁποία ἔχει ἀψηφίσει κόπους, δαπάνες, οἰκογενειακές καί ἐπαγγελματικές ὑποχρεώσεις, προκειμένου νά παραστεῖ σέ δεκάδες δίκες, σέ ὑπουργεῖα καί δημόσιες ὑπηρεσίες, νά γράψει ἑκατοντάδες δικόγραφα καί ἔγγραφα. 


Οἱ κεραῖες λοιπόν ἔφυγαν… Ἐπειδή μία φωτογραφία ἀξίζει ὅσο χίλιες λέξεις, ἀκολουθεῖ φωτογραφικό ντοκουμέντο τῆς ἀπομακρύσεως τῶν κεραιῶν. 


H IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΤΕ 
Ἀνάμεσα σἐ ὅλα αὐτά...ἡ Μονή!!! 


Μετά τήν μερική ἀποξήλωση τοῦ πυλῶνα τοῦ ΟΤΕ 


Ὁ περίβολος τῆς Μονῆς πνιγμένος στά καλώδια ἀπό τόν πυλῶνα τῆς ΕΡΤ. 
Ἔξω ἀκριβῶς ἀπό τό καθολικό τῆς Μονής ὁ πυλώνας του ΟΤΕ. 


Ὁ γιγαντιαῖος πυλώνας της ΕΡΤ δίπλα ἀκριβῶς στό καμπαναριό τῆς Μονῆς 


Λίγο πρίν τήν ἀποξήλωση... 


Ἐντός καί ἐκτός Μονῆς κεραῖες καί καλώδια 


Ὀ γίγαντας τῆς ΕΡΤ ἀποξηλώνεται... 


Ὀ γίγαντας τῆς ΕΡΤ ἀποξηλώνεται... 


Oἱ πυλῶνες της VODAFONE και τῆς WIND 


Ὀ γίγαντας τῆς VODAFONE ἀποξηλώνεται...(23-04-2007) 


Ο πυλώνας τῆς WIND ἀποξηλώνεται...(01-12-2008)


Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΗΜΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΙΕΡΑ ΜΑΣ ΜΟΝΗ ΑΠΟ ΨΗΛΑ!

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ