"Να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο εξαίσιο, βαθύτερο, συμπαθητικότερο, πιο συνετό, πιο γενναίο και πιο τέλειο από το Χριστό, κι όχι μόνο δεν υπάρχει αλλά και με θερμή αγάπη λέω στον εαυτό μου ότι δεν μπορεί και να υπάρξει. Ακόμα περισσότερο, αν κάποιος μου αποδείκνυε ότι ο Χριστός είναι εκτός αλήθειας, κι αν πράγματι η αλήθεια ήταν εκτός Χριστού, τότε θα προτιμούσα να παραμείνω με τον Χριστό, παρά με την αλήθεια (Ντοστογιέφσκι)

12.1.14

«Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαυθμός, και το πρωΐ αγαλλίασις»


Aγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς , επισκόπου Αχρίδος ( †5/3/1956)


Ο ΘΕΟΣ επιπλήττει, και ο Θεός χαροποιεί…

Μία σκέψις μετανοίας αμέσως μετριάζει τον θυμό του Θεου, διότι ο θυμός του Θεου κατα των ανθρώπων δεν ομοιάζει με τον θυμό ενός έχθρου, άλλα μάλλον ενός πατέρα προς τα παιδιά του.

Ο θυμός Του είναι στιγμιαίος και το ελεός Του χωρίς τέλος. Αν μετανοης το εσπέρας, θα χαρης το πρωΐ. Πολλοί άνθρωποι Τον γνωρίζουν και στον θυμό Του και στο ελεός Του.

Ω αδελφοί μου, αν οι άνθρωποι Τον έγνώριζαν σταθερα και Τον ελάμβαναν ύπ’ όψιν τους ως τον Ποιητή του άγαθου, δεν θα Τον η­ξεραν ως Έπιτιμητη και Κριτή.

Ναι, ο Θεός χαίρει περισσότε­ρο, όταν Τον γνωρίζουμε άπό το ελεός Του, παρα από τον θυμό Του.

Όμως, υπάρχουν τόσο αγνώ­μονες και απερίσκεπτοι άνθρωποι, οι όποίοι ποτε δεν σκέπτονται τον Θεόν, όταν δίδη και έλεη, παρα μο­νον όταν άρχίζη να τους τιμωρη και να τους έπιπλήττη, με ασθένεια, θα­νατο στην οικογένεια, αποτυχία και έντροπη ένώπιον των ανθρώπων, η με άλλες ραβδιες και ξυλιές, με τις όποίες κτυπά τον κοιμισμένο, υπενθυμίζει τον αγνώμονα, τροχίζει τα άμβλυμένα μυαλα και φέρει στην μνήμη του καθενός και όλων, ότι Αύτός είναι ο Δη­μιουργός και Κύριος, ο Δότης και Κριτής.

«Το εσπέρας αύλισθήσεται κλαυθμός, και το πρωΐ άγαλλίασις».

Αύτοι οι λόγοι σημαίνουν, έπί πλέον, ότι η νύκτα είναι για δάκρυα και προσευχές, για μετάνοια και περισυλλογή.

Η νύκτα είναι Ιδιαιτέρως για μετάνοια και δεν υπάρχει άληθινή μετάνοια χωρίς δάκρυα.

Την νύκτα ο άνθρωπος μπορεί άνεμπόδιστα να έξετάση τις σκέψεις του, τα λόγια του, τις πράξεις του, και να μετανοη γι’ αύτα που επραξε έναντίον του Νόμου του Θεου.

Αν ο άνθρωπος κλαίη με μετάνοια την νύκτα, θα χαρή την ήμέρα, θα χαρή σαν νεογέννητος, σαν λυτρωμένος, σαν έλεύθερος άπό το βάρος της αμαρτίας.

Αν ο άνθρωπος ξοδεύη την νύκτα στην αμαρτία και στις άνόητες διασκεδάσεις, η ήμέρα θα τον εύρη με λύπη και θρηνο.

Ω Κύριε ‘Ιησου, Σωτηρα και Διδάσκαλέ μας, έπίπληξέ μας, άλλ’ όμως συγχώρεσέ μας· τιμώρησέ μας, άλλ’ όμως σώσε μας! Σοι πρέπει δόξα και αίνος εις αίώνας. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΡΑΝΤΑΡ Π.Β.Κ.

Η ΝΕΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΑΣ ΜΟΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΔΩ:

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

GOOGLE MAP ΑΠΟΨΗ ΜΟΝΗΣ